ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایران

رصدخانه اینترنت NetBlocks، تأیید کرد که اختلال گسترده شبکه اینترنت #ایران در صبح روز 8 فوریه (19بهمن) ایجاد گردیده است. رصدخانه اینترنت ، یک مانیتور دقیق و بی طرف از دسترسی به اینترنت است که تکنیک های تشخیص اختلالات و حملات سایبری مهم زیرساختی را در لحظه بررسی میکند.
در گزارش NetBlocks ، گفته می شود اتصال اینترنت ایران تحت تاثیر این حمله به کمک فعال سازی سپر دفاعی #DEZHFA صرفا تا 75% کاهش یافته بود. سجاد بنابی سخنگوی شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، توئیت کرد: "حمله #DDoS با مداخله #دژفا مهار شده است".
معمولاً حملات DDoS به عنوان سلاح سایبری توسط کشورها مورد استفاده قرار نمی گیرد. در همین راستا به گزارش Tribune به نقل از بنابی گفته است که:"هیچ نشانه ای از حمایت مالی دولتی از این حمله کشف نشده است، و این که منابع حمله نیز بسیار توزیع شده بوده اند".