اخبار

ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایران

ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایران

ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایرانرصدخانه اینترنت NetBlocks، تأیید کرد که اختلال گسترده شبکه اینترنت #ایران در صبح روز 8 فوریه (19بهمن) ایجاد گردیده است. رصدخانه اینترنت ، یک مانیتور دقیق و بی طرف از دسترسی به اینترنت است که تکنیک های تشخیص اختلالات و حملات سایبری مهم زیرساختی را در لحظه بررسی میکند.
شرکت فروشنده تجهیزات #رمزگذاری به ایران 'متعلق به سیا و دستگاه اطلاعاتی آلمان' بود

شرکت فروشنده تجهیزات #رمزگذاری به ایران 'متعلق به سیا و دستگاه اطلاعاتی آلمان' بود

بر اساس تحقیق مشترک روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" و تلویزیون "زِد دی اف" آلمان، سیا، سازمان اطلاعات مرکزی #آمریکا و سازمان اطلاعاتی #آلمان، دهه‌ها مخفیانه صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید تجهیزات رمزگذاری بوده‌اند.
بایگانی نوشته‌ها