حفظ حریم خصوصی

نشانی وب‌سایت ما هست: http://shop.pandairan.ir.

رعایت حریم شخصی مشتری برای فروشگاه پاندا ایران بسیار حائز اهمیت است. در این متن نحوۀ ذخیره‌سازی و استفادۀ فروشگاه از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ مشتری از وب سایت فروشگاه ثبت می‌شود شرح داده شده است.

اطلاعاتی که در نتیجه استفاده شما از وب سایت فروشگاه ذخیره می‌شود

علاوه بر اطلاعاتی که شما به صورت مستقیم در وب سایت ثبت می‌کنید، برخی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفادۀ شما از وب سایت تولید می‌شود نیز در پایگاه داده فروشگاه ذخیره خواهد شد. این اطلاعات در زیر شرح داده شده‌اند:

 تراکنش‌های مالی

هنگامی که شما وجه مربوطه به خرید خود را آنلاین برداخت می نمایید، شمارۀ تراکنش و پیگیری بانکی در وب سایت فروشگاه ثبت می‌شود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تمامی تراکنش‌های مالی از طریق سامانه‌های بانکی صورت می‌گیرد، فروشگاه در فرآیند انتقال وجه هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات کارت بانکی شما ندارد.

استفاده از اطلاعات

اطلاعاتی که در پایگاه داده فروشگاه ذخیره می‌شود در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و استفادۀ مشتری از فروشگاه پاندا ایران به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به این فروشگاه جهت استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات فوق الذکر به شرح زیر می‌باشد:

  • ارائه، نگهداری و بهبود کیفیت خدمات؛
  • ارتباط فروشگاه با مشتری جهت اطلاع‌رسانی، کنترل کیفی، بررسی شکایات و غیره؛
  • بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق الذکر برعهده فروشگاه می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را نخواهد داشت. صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات مشتری بهرصورت مطالبه شود، فروشگاه موظف به ارایۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.