برترین

آی تی پرو به Panda Adaptive Defense نشان "Editor's Choice" داد

/panda-award

یکی از وب سایت های پیشرو فناوری در بریتانیا بنام IT Pro که با تجزیه و تحلیل محصولات IT به تصمیم گیرندگان در انتخاب محصول برتر کمک می کند.