جاسوسی

شرکت فروشنده تجهیزات #رمزگذاری به ایران 'متعلق به سیا و دستگاه اطلاعاتی آلمان' بود

/cryptoag

بر اساس تحقیق مشترک روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" و تلویزیون "زِد دی اف" آلمان، سیا، سازمان اطلاعات مرکزی #آمریکا و سازمان اطلاعاتی #آلمان، دهه‌ها مخفیانه صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید تجهیزات رمزگذاری بوده‌اند.