نفوذ

ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایران

/cyber-attack

ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایرانرصدخانه اینترنت NetBlocks، تأیید کرد که اختلال گسترده شبکه اینترنت #ایران در صبح روز 8 فوریه (19بهمن) ایجاد گردیده است. رصدخانه اینترنت ، یک مانیتور دقیق و بی طرف از دسترسی به اینترنت است که تکنیک های تشخیص اختلالات و حملات سایبری مهم زیرساختی را در لحظه بررسی میکند.


شرکت فروشنده تجهیزات #رمزگذاری به ایران 'متعلق به سیا و دستگاه اطلاعاتی آلمان' بود

/cryptoag

بر اساس تحقیق مشترک روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" و تلویزیون "زِد دی اف" آلمان، سیا، سازمان اطلاعات مرکزی #آمریکا و سازمان اطلاعاتی #آلمان، دهه‌ها مخفیانه صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید تجهیزات رمزگذاری بوده‌اند.