پاندا

آی تی پرو به Panda Adaptive Defense نشان "Editor's Choice" داد

/panda-award

یکی از وب سایت های پیشرو فناوری در بریتانیا بنام IT Pro که با تجزیه و تحلیل محصولات IT به تصمیم گیرندگان در انتخاب محصول برتر کمک می کند.


ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایران

/cyber-attack

ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایرانرصدخانه اینترنت NetBlocks، تأیید کرد که اختلال گسترده شبکه اینترنت #ایران در صبح روز 8 فوریه (19بهمن) ایجاد گردیده است. رصدخانه اینترنت ، یک مانیتور دقیق و بی طرف از دسترسی به اینترنت است که تکنیک های تشخیص اختلالات و حملات سایبری مهم زیرساختی را در لحظه بررسی میکند.